Giới thiệu Công ty SANCOM

Trong một thị trường giao nhận vận tải đang phát triển và hội nhập ngày càng nhanh, cạnh tranh ngày càng lớn, SANCOM Logistics luôn coi việc kinh doanh trên cơ sở cùng có lợi làm mục tiêu nhất quán của mình. Bắng việc kinh doanh của mình SANCOM Logistics muốn là người tổ chức và thực hiện việc kết nối những lợi ích của các bên tham gia, dù đó là khách hàng hay đối tác trong ngoài nước, nhà thầu phụ hay bản thân SANCOM. Chính vì vậy, sứ mệnh của chúng tôi là:


SANCOM – TẠO LẬP GIÁ TRỊ!

Phương châm hoạt động của chúng tôi là:

CHUYÊN NGHIỆP – ĐAM MÊ - HIỆU QUẢ


Với vai trò là một công ty giao nhận vận chuyển, SANCOM Logistics đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những nhà cung cấp giải pháp hậu cần - tiếp vận và chuổi cung ứng (Logistics and Supply Chain provider) đầu tiên tại Việt Nam và hướng ra khu vực chuyên về dịch vụ 'một cửa' và trọn gói cho khách hàng.

Mục tiêu của SANCOM là luôn cố gắng đem lại cho khách hàng những dịch vụ có giá trị thực sự, tạo lập bằng sự thông hiểu về thị trường nội địa kết hợp với sự tinh thông về nghiệp vụ quốc tế.


Lĩnh vực hoạt động :

  • Giao nhận đường biển và đường hàng không
  • Vận tải hàng hóa quá khổ, quá tải, hàng siêu trường, siêu trọng với thời gian đúng cam kết
  • Dịch vụ Vận tải đa phương thức
  • Dịch vụ Logistics, giao nhận nội địa
  • Dịch vụ lưu kho bảo quản hàng hóa
  • Đại lý tàu biển
  • Tổng đại lý bán cước
  • Kinh doanh xuất nhập khẩu
  • Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh nhà.

Tags:  About company
Related articles
Our Mission

We create and bring values to our customers, partners, shareholders and employees. We are committed to providing most competitive rates and perfect solutions to our customers.

Our Vision

SANCOM Logistics is built to become a world leader in providing freight and logistics solutions to our customers by always striving to give our customers the most cost effective services and logistics solutions that are delivered promptly, reliably and consistently.

Contact Us
SANCOM LOGISTICS CO., LTD

Recent news
This page is being updated, please check back later!

Exchange rates
Source:


Contact us

SANCOM LOGISTICS CO., LTD

58/2A Nam Hoa St., Phuoc Long A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Copyright © 2011-2021 SANCOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

Developed by KhaLa

Follow us